21. března 2023 proběhlo na Novotného lávce 4. zasedání Rady České silniční společnosti z.s. za účastí 35 zástupců členů společnosti. V rámci programu zazněla i odborná přednáška ředitele Ing. Petr Kůrka – Příprava a realizace staveb v podmínkách ŘSD.

I) Jednací část:
1) Zahájení Mondschein
2) Zpráva o činnosti předsednictva za
období od 3. zasedání Rady ČSS Mondschein
3) Výsledky hospodaření v roce 2022
a návrh rozpočtu ČSS na rok 2023 Vacek
4) Stav příprav Kongresu PIARC Praha 2023 Mondschein
5) Příprava Silniční konference 2023 Švarc
6) Návrh na místo konání Silniční konference v roce 2024 Švarc
7) Příprava odborných akcí Mondschein
8) Různé

II) Odborná část:
• Ing. Petr Kůrka – Příprava a realizace staveb v podmínkách ŘSD
• Diskuze