Dobrý den,

zveme na dvoudenní seminář, který se uskuteční ve středu a čtvrtek 3. - 4. května 2023 OREA Resort DevěSkal na Vysočině.

Kapacity se rychle plní, doporučujeme asné ihlášení!

Zaměření semináře:

  • novinky, aktuální problémy, legislativa technické edpisy oboru
  • seznámení pracovníků sobích oblasti správy a údržby pozemních komunikací edpisy, požadavky novinkami oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

programu:

  • Činnost ŘSD 2023, Ing. Radek tl - generální ředitel ŘSD ČR
  • Financování silničho hospodářství 2023, Ing. ZbyněHořelica - ředitel SFDI
  • Elektronický stavební deník, Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., Ing. Zdenělešák - ŘSD ČR
  • Nové normy edpisy oblasti výstavby asfaltových vozovek, doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D. - Fakulta stavební VUT Brně
  • Vláknobeton silniční praxi, Ing. Jiří Zedníček - EMZETPozvánka na seminář - Žďár nS 2023
  • Policie jako dotčený orgástátní správy dopravníinženýrství, kpt. Ing. ZbyněAugustin – Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
  • další

ce informací ihlášku naleznete na odkazu níže.