Na 30. silniční konferenci konané v Ostravě byly 13. června při zahájení vyhlášeny výsledky soutěže disertačních prací za rok 2023.

1. místo obsadila Ing. Mariia Khrapova, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze s prací "Výzkum vlivů na retroreflexi dopravních značek" (Research of influences on retroreflectivity of traffic sign). Na 2. místě skončil Ing. Martin Macho, Ph.D. z ČVUT v Praze Fakulty stavební s prací "Vliv koroze na únavovou životnost ocelových mostů" (The impact of corrosion on the fatigue life of steel bridges). 3. místo patří Ing. Františku Kolovskému, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni za práci "Algoritmy v dopravě" (Algorithms in Transportation).

Oficiální výsledky soutěže >zde<