27. světový silniční kongres, který se konal ve dnech 2. až 6. října 2023 v Praze (Česká republika), potvrdil svou roli významné události pro silniční odvětví na celém světě. Na kongresu, který pořádala Světová silniční asociace (PIARC) a Česká silniční společnost, se sešlo více než 6 000 účastníků ze 120 zemí, včetně 1 700 českých a slovenských studentů středních škol, 4 000 delegátů a 40 ministrů a náměstků ministrů z celého světa, kteří se během pěti dnů podělili o své názory, osvědčené politiky a postupy. V rámci kongresu se uskutečnilo 65 zasedání, 16 workshopů a 15 technických návštěv.

 Ohlédnutí za kongresem ve fotografiích

A zůstaňte naladěni: sborník z kongresu bude brzy k dispozici!