Cena České silniční společnosti
za nejlepší disertační práci

v silničním stavitelství v roce 2024

Cílem soutěže je zviditelnění nastupující generace odborníků v oboru silničních staveb a technologií a současně i zdůraznění významu a ocenění práce vysokých škol, které mladé odborníky pro náš obor vzdělávají. Záměrem soutěže je podpora mladých vědců a studentů doktorského studia s možností prezentace výsledků svého studia před širokou odbornou veřejností. Soutěž organizuje Česká silniční společnost, z.s.

Podmínky soutěžního ročníku 2024

Do soutěže je možné přihlásit disertační práce z oboru silničního stavitelství obhájené na vysokých školách v ČR v období 1.4.2023 - 31.3.2024. Práce musí být zpracovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Práce (výhradně v elektronické podobě) s vyplněnou přihláškou je nutné doručit organizátorovi soutěže do 31.5.2024 elektronicky na adresu: t.vacek@silnicnispolecnost.cz.

Témata:

 • silniční infrastruktura (silnice, dálnice, městské komunikace, cyklostezky, mosty, lávky, tunely, zemní práce),
 • silniční a městské dopravní inženýrství, mobilita,
 • individuální automobilová, veřejná, cyklistická i pěší doprava,
 • dopravní telematika a systémy,
 • technologie a materiály v silničním stavitelství,
 • vliv silničních staveb na životní prostředí,
 • správa a údržba komunikací,
 • ekonomika a řízení silničních staveb.

Přihlášení studentské práce je ZDARMA.

Vyhodnocení – ceny – prezentace:

Přihlášky bude hodnotit porota složená z odborníků České silniční společnosti a navrhne vyhlášení nejlepších prací s určením pořadí.

 • místo bude oceněno částkou 30.000 Kč. Vítěz soutěže převezme ocenění na 31. silniční konferenci 2024 v Českých Budějovicích (23.10.2024), kde bude svou disertační práci prezentovat. Současně bude oceněn také vedoucí disertační práce. Vítězi a vedoucímu disertační práce bude uhrazeno vložné, pobyt a strava během celého programu konference.
 • místo bude oceněno částkou 20.000 Kč.
 • místo bude oceněno částkou 10.000 Kč.

Porota může udělit méně cen, případně neudělit cenu žádnou.

Podmínkou pro výplatu odměn je účast na uvedené silniční konferenci (pro vítěze) a pro všechny oceněné dodání článku o jejich práci do časopisu Silniční obzor.

Přihlášku a další informace o soutěži najdete na: https://www.silnicnispolecnost.cz/soutez-o-nejlepsi-disertacni-praci/.