Seznam držitelů medaile prof. Špůrka

za zásluhy o Českou silniční společnost


2022 - Zlatá

 • Ing. Alois Vybíral

2022 - Stříbrná

 • Ing. Ján Šedivý, CSc.
 • Ing. Pavel Švagr, CSc.

2022 - Bronzová

 • Ing. Zuzana Fejesová
 • Ing. Stanislava Kubešová
 • Ing. Martin Sirotek
 • Ing. Ján Štefík

 2021 - Zlatá

 • Ing. Petr Čížek

2021 - Stříbrná

 • Ing. Ivan Racek
 • Ing. Luboš Fuchs

2021 - Bronzová

 •  Ing. Ivo Vykydal (in memoriam)

2020 - Zlatá

 • Ing. Jan Švarc

2020 - Stříbrná

 • Ing. Jaroslav Heinrich
 • Ing. Petr Laušman
 • Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.

2020 - Bronzová

 • Slovenská cestná spoločnosť
 • Ing. Zdeněk Hrubý
 • Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
 • Ing. Libor Ládyš
 • Ing. Josef Stryk, Ph.D.
 • Ing. Marie Tesařová
 • Tomáš Voráček

2019 - Zlatá

 • Ing. Václav Neuvirt, CSc.

2019 - Stříbrná

 • Ing. Karel Melcher

2019 - Bronzová

 • Ing. Marián Hanták, CSc.
 • Dana Průšová
 • Ing. Jan Volek

2018 - Stříbrná

 • Ing. Radek Holý
 • Ing. Michal Vojtíšek

2018 - Bronzová

 • Prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
 • Ing. Zdeněk Komůrka
 • Pavel Sýs
 • Ing. Pavel Šustr
 • Doc. Dr. Ing. Michal Varaus
 • Ing. Jindřich Volf, CSc.

2017 - Zlatá

 • Ing. Milan Černý, CSc.

2017 - Stříbrná

 • Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
 • Ing. Alois Vybíral

2017 - Bronzová

 • Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
 • Doc. Ing. František Luxemburk, CSc.
 • Doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
 • Vladimír Špaček
 • Ing. Ján Zahradník

2016 - Zlatá

 • Prof. Ing. František Lehovec, CSc.
 • Ing. Jan Věk

2016 - Stříbrná

 • Ing. Václav Bolina – in memoriam
 • Ing. Petr Čížek
 • Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
 • Ing. Dušan Štofa

2016 - Bronzová

 • Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
 • Ing. Jiří Pejša, CSc.

2015 - Stříbrná

 • Prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D.
 • Ing. Vítězslav Herle
 • Ing. Jiří Chládek, CSc.
 • Ing. Josef Jeníček
 • Ing. Rudolf Kubr
 • Ing. Josef Mikulík, CSc.
 • Ing. Jan Švarc

2015 - Bronzová

 • Doc. Ing. Václav Hanzík, CSc.
 • Ing. Jaroslav Heinrich
 • Ing. Petr Komárek
 • Ing. Vlado Kozák

2014 - Stříbrná

 • Ing. Karel Dahinter, CSc.
 • Prof. Ing. Ivan Gschwent, DrSc.
 • Ing. Václav Hořejší, MBA
 • Ing. Josef Jeníček
 • Ing. Václav Neuvirt, CSc.
 • Doc. Ing. Petr Slabý, CSc.
 • Ing. Otakar Vacín
 • Ing. Vladimír Vorel

2014 - Bronzová

 • Ing. Zdeněk Kuťák
 • Ing. Zdeněk Loveček, CSc., Dr. h. c.
 • Ing. Marek Novotný
 • Ing. Karel Melcher
 • Ing. Josef Neuwirth
 • Ing. Ladislav Pivec
 • Ing. František Polák
 • Ing. Zora Šachlová
 • Ing. Ludvík Šajtar
 • Ing. Pavel Švagr, CSc.
 • Ing. Bohumil Vebr

2013 - Stříbrná

 • Ing. Miroslav Adamec
 • Ing. Vladimír Drda
 • Ing. Bořivoj Kačena
 • Ing. Jiří Landa
 • Ing. Aloiz Medvec
 • Prof. Ing. Jiří Pošvář, CSc.
 • Ing. Jiří Smolík
 • Jaromír Vávra
 • Ing. Jan Zouhar

2013 - Bronzová

 • Ing. Radek Holý
 • Ing. Aleš Merta
 • Ing. Štefan Škoda
 • Ing. Vratislav Škvor
 • Ing. Tomáš Vacek
 • Ing. Michal Vojtíšek

2012 - Stříbrná

 • Ing. Roman Bednář
 • Ing. Milan Černý, CSc.
 • Ing. Jaroslav Dostál
 • Ing. Zdeněk Trčka

2012 - Bronzová

 • Ing. Stanislava Jakešová
 • Prof. Ing. Petr Jirava, CSc. (in memoriam)
 • Ing. Miloslav Müller
 • Ing. Jaroslav Potůček
 • Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
 • Ing. Ján Šedivý, CSc.
 • Ing. Alois Vybíral

2011 - Stříbrná

 • Ing. Pavel Karlický, CSc.
 • Prof. Ing. František Lehovec, CSc.
 • Ing. Jaroslava Škarková
 • Dipl. Ing. Emil Šlachta, DrSc.
 • Ing. Jan Věk
 • Ing. Vladimír Veselý

2011 - Bronzová

 • Ing. Jan Adámek
 • Prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D.
 • Prof. Dr.-Ing. Werner Brilon
 • Doc. Dr. Miloš Čihák, CSc.
 • Ing. Václav Hvízdal
 • Jana Müllerová
 • Ing. Pavel Šejna
 • Ing. Dušan Štofa
 • Ing. Josef Živnůstek

2010

 • Ing. Bohuslav Hála
 • Ing. Vítězslav Herle
 • Ing. Jiří Chládek
 • RNDr. Tibor Klačanský
 • Ing. Rudolf Kubr
 • Ing. Petr Kundera
 • Ing. Petr Laušman
 • Ing. Josef Mikulík, CSc.
 • Ing. Jan Švarc
 • Prof. Ing. Stanislav Teplý, CSc., Dr.h.c.
 • Ing. Lubomír Tichý, CSc.
 • Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.

2009

 • Ing. Roman Bednář
 • Ing. Karel Dahinter, CSc.
 • JUDr. Pavel Fastr
 • Prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.
 • Ing. Václav Hořejší, MBA
 • Ing. Josef Jeníček
 • Ing. Václav Neuvirt, CSc.
 • Jaromír Pešek
 • Prof. Ing. František Schlosser CSc.
 • Doc. Ing. Petr Slabý, CSc.
 • Ing. Otakar Vacín
 • Ing. Vladimír Vorel

2008

 • Ing. Miroslav Adamec
 • Ing. Marie Birnbaumová
 • Ing. Vladimír Drda
 • Ing. Bořivoj Kačena
 • Ing. Jiří Landa
 • Ing. Alojz Medvec
 • Ing. Jiří Novák
 • Prof. Ing. Jiří Pošvář, CSc.
 • Ing. Jiří Procházka – in memoriam
 • Ing. Pavel Prokop
 • Ing. Jiří Rupp
 • Ing. Jiří Smolík
 • Jaromír Vávra
 • Ing. Emil Vraník
 • Ing. Jan Zouhar

2007

 • Ing. Milan Černý, CSc.
 • Ing. Jaroslav Dostál
 • Ing. Vladimír Chupík, CSc.
 • Antonín Selnar
 • Ing. Zdeněk Trčka

2006

 • Ing. Václav Bolina
 • Ing. Petr Čížek
 • Ing. Luboš Fuchs
 • Ing. Pavel Karlický CSc.
 • Prof. ing. František Lehovec, CSc.
 • Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
 • Ing. Ivan Racek
 • Ing. Jaroslava Škarková
 • Dipl. ing. Emil Šlachta, DrSc.
 • Ing. Jan Věk
 • Ing. Vladimír Veselý