Pozemní komunikace 2024

Přihlásit se na akci

Datum konání

20. 6. 2024

Místo konání

Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Popis akce

Zveme Vás na konferenci Pozemní komunikace 2024 ve čtvrtek 20. června, kterou standardně organizuje Katedra silničních staveb Stavební fakulty ČVUT v Praze ve spolupráci s Českou silniční společností a s podporou Sdružení pro výstavbu silnic Praha, s podtitulem:

„Digitální a zelená transformace - dopady na silničáře“

Odborné zaměření příspěvků přednášejících je orientováno na tyto dnes významně akcentované výzvy:

 • aktuální problémy se zhoršující se dostupností nerostných surovin
 • prohlubující se požadavky na udržitelnost a dekarbonizaci výroby a provádění silničních staveb
 • zavádění nástrojů digitalizace, postupně se čím dál více promítající do projektové přípravy a realizace pozemních komunikací.

S tím samozřejmě úzce souvisí i změny, ke kterým v uplynulém období došlo a nadále dochází, jak v důležitých legislativních předpisech, tak i v předpisové základně týkající se projektování a stavby pozemních komunikací, nebo ve velké míře u technologií, resp. trendů a opatření ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PÁTEK 14. ČERVNA!

Záštitu nad konferencí převzali, a konference se i osobně, popř. v zastoupení zúčastní ministr dopravy ČR Mgr. Martin Kupka, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica, generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl a náměstek primátora hl.m. Prahy pro dopravu MUDr. Zdeněk Hřib. Za ČVUT v Praze záštitu převzal také rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

PROGRAM KONFERENCE POZEMNÍ KOMUNIKACE 2024

08:00 - 09:00 REGISTRACE

09:00 - 10:20 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

 • Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, předseda přípravného výboru
 • Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - rektor ČVUT v Praze
 • Ing. Petr Mondschein, Ph.D. - Předseda České silniční společnosti
 • Ing. Petr Laušman – předseda Sdružení pro výstavbu silnic
 • Mgr. Martin Kupka – ministr dopravy
 • Ing. Radek Mátl – generální ředitel ŘSD s.p.
 • Ing. Milan Dont, Ph.D. – ředitel Odboru kanceláře ředitele SFDI

10:20 - 16:00 V RÁMCI KONFERENCE ZAZNÍ TYTO PŘEDNÁŠKY

 • AKTUALIZACE METODIKY PRO STANOVENÍ KAPACITY TURBO-OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK
 • DEKARBONIZACE A ODOLNOST, NÁSTROJE K UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ (ITÁLIE)
 • DOPADY EVROPSKÉ TAXONOMIE A ESG U SILNIČNÍCH STAVEB
 • I ASFALTOVÉ SMĚSI MOHOU TROCHU ZAZELENAT
 • PŘÍNOSY NOVELIZOVANÝCH TP 170 PRO PRAXI
 • POZNATKY Z PILOTNÍHO VYUŽITÍ SYSTÉMU SBĚRU A HODNOCENÍ STAVU ASFALTOVÝCH LETIŠTNÍCH VOZOVEK ZALOŽENÉ NA AI (NĚMECKO)
 • RIZIKA PŘI REALIZACI CB KRYTŮ S ALTERNATIVNÍMI POJIVY
 • ROLE SFDI V DIGITALIZACI A ZAVÁDĚNÍ METODY BIM V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE
 • UDRŽITELNOST A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V SILNIČNÍM STAVITELSTVÍ
 • VÝSLEDKY URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA REKONSTRUKCI VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ V PRAZE 6 Z POHLEDU KAPACITY
 • VÝZNAM A ROLE PROJEKTANTA NA CESTĚ K UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ

15.40 - 16:00 DISKUSE A ZAKONČENÍ KONFERENCE

V rámci programu jsou naplánovány dvě kávové přestávky a oběd.

Za přípravný výbor konference PK 2024.

Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.

PDF POZVÁNKA

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram