Škola BIM

Datum konání

15. 5. 2024

 - 

23. 5. 2024 

Místo konání

On-line

Popis akce

Cílem školení je seznámení účastníků obecně s metodou BIM, digitalizací procesů a projektování, digitálními technologiemi, informačními modely a jejich použitím a dopady do výstavbových projektů. Součástí školení je i seznámení s veřejně dostupnými standardy pro digitalizaci stavebnictví - především s aktuálně schválenými a vydanými metodikami Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a průběžně vydávanými metodikami České agentury pro standardizaci (ČAS).

Školení poskytne účastníkům znalost problematiky projektového řízení včetně smluvních aspektů v BIM, datových formátů, datového standardu, společného datového prostředí (CDE), BIM protokolu, Plánu realizace BIM (BEP) a ukázkám a cvičením zaměřeným na praktické využití a digitalizaci stavebních projektů.

Školení vede k osvojení základních znalostí z oblasti informačních a komunikačních technologií, jejich využití v rámci výstavbových projektů, souvislostí se zadáním, kontrolou, využitím a správou dat v rámci českého stavebnictví.

Školení je zakončeno testem ověřujícím osvojení základních znalostí a udělení certifikátu.

TERMÍNY

  • 15.05.2024 _ 1. den (online)
  • 22.05.2024 _ 2. den (online)
  • 23.05.2024 _ 3. den (online)

Začátek v 9 hod., konec 15 hod.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram