ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, ceska.silnic.spol@csvts.cz, tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

 

37. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

4. října 2022, 15:30 hod, Kongresové centrum, Praha

1. Zahájení

Předsedkyně sekce SAMDI Ing. Dagmar Kočárková zahájila zasedání na téma „Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi“, které se koná v rámci „Otevřených jednání odborných sekcí“ první dne Silniční konference, a přivítala přítomné. Ve stručnosti seznámila s připraveným programem.

2. Zpráva o činnosti vedení sekce SAMDI

Kočárková informovala o tom, že sekce SAMDI se v roce 2022 schází podruhé. První setkání se konalo 6. 6., diskutovaným tématem bylo Celostátní sčítání dopravy 2020, které představili Mgr. Ján Skovajsa (ŘSD ČR) a Ing. Radim Striegler, Ing. Petr Neuwirth a Ing. Lucie Vyskočilová (CDV, v.v.i.). V diskusi zaznělo, že v současné době je problém na ŘSD s disky v souvislosti s kyberútokem a proto kompletní data nejsou momentálně k dispozici. Bylo doporučeno, že je třeba klást důraz na sčítání dodávek, rozšířit kontinuální sčítání dat na dálnice
a silnice I. třídy, posunout sčítání v nedělní špičce. Druhé zasedání se koná dnes.

V dubnu 2022 se konalo 2. zasedání Rady ČSS, z.s., jednalo se o výsledcích hospodaření v r. 2021 a návrhu rozpočtu na r. 2022, dále o přípravách Světového silničního kongresu (WRC) v říjnu 2023 v Praze, o přípravě Silniční konference v říjnu 2022 a bylo navrženo místo konání SK 2023 (Ostrava). Další, v pořadí 3. zasedání Rady ČSS, z.s. proběhlo v předvečer Silniční konference 3. října. Byl podán návrh na založení nových odborných sekcí v oblasti životního prostředí, telematiky a ekonomiky a managementu, abychom lépe reagovali na současné trendy v rozvoji oboru dopravy a přiblížili se lépe obsahovému zaměření technických výborů PIARC.

Časopis Silniční obzor slaví v roce 2022 výročí 100 let od založení. Byl vytvořen nový grafický design časopisu. Články a příspěvky do časopisu jsou stále vítány.

3. Informace o odborných akcích

  1. 24. – 25. 5. 2023 mezinárodní seminář XXIII. Dopravně – inženýrské dny v Mikulově v hotelu Zámeček. Spolupořadatelem konference bude opět kromě Brněnských komunikací Dopravní podnik města Brna, a.s. Téma bude Udržitelná mobilita ve městech,
  2. 13. – 14. 6. 2023 –Silniční konference v Ostravě Trojhalí,
  3. 2. – 6. 10. 2023 – Světový silniční kongres (WRC 2023) Praha (https://www.wrc2023prague.org/),
  4. další odborné akce jsou na webu ČSS https://www.silnicnispolecnost.cz/odborne-akce/.

 4. Odborné téma – Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi

Připraveny jsou 3 úvodní přednášky a 4 přednášky s příklady dobré praxe včetně představení vítězného projektu soutěže o Cenu Víta Brandy.

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., ČSS – SAMDI, ČVUT FD představila krátce vazbu činnosti sekce SAMDI ČSS z.s. na PIARC v příspěvku Městská a aktivní mobilita na Světovém silničním kongresu PIARC.

Evropský atlas mobility v českém kontextu představila Mgr. Žaneta Gregorová z německé nadace Heinrich-Böll-Stiftung a tištěnou verzi tohoto atlasu přítomným zájemcům nabídla.

Bezpečnost cyklistické dopravy v evropském kontextu a představení CykloVize 2030, výstupy projektu SABRINA představil národní cyklokoordinátor Ing. Jaroslav Martinek, mimo jiné prezentoval i nové myšlenky z jednání na MD. Upozornil na nový web https://www.stavbycyklo.cz/, který CykloVizi 2030 představuje. Závěrem upozornil na nutnost jednání mezi MD a kraji.

V další části jednání byly uvedeny 4 přednášky „příklady dobré praxe“

Plánování města pomocí webového dopravního modelu představili Ing. Daniel Beran, RoadTwin s.r.o. a Ing. Tomáš Řehák ze Správy informačních technologií města Plzně.

Město Třinec a jeho zajímavou Kampaň 180 dní příležitostí představil Leszek Gryga, koordinátor městské mobility v Třinci.

Ing. David Michalička, starosta města Říčany, představil projekt, Město Říčany – Cyklostezka v urbanizovaném území. který byl připravován
6 let a nyní je již stavba od r. 2020 v provozu.

Poslední příspěvek uvedla Ing. Jitka Vrtalová ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu
a představila soutěž Cena Víta Brandy, účastníkům nabídla tištěný sborník vítězných projektů (je dostupný též na https://www.cenavitabrandy.cz/), aneb „jak prodávat udržitelnou dopravu“. Dále představila Plán udržitelné městské mobility města Krnov „Jak na chytřejší dopravu“, kde je vše podstatné vyjádřeno na 19 stranách.

Posledním vystoupením bylo představení vítězného projektu – Hlavní Ceny Víta Brandy 2022 za dopravní stavbu nebo opatření, kterou získala společnost Jakub Cigler Architekti za revitalizaci Moskevské ulice v Praze 10. Společnost zastoupili a projekt představili Peter Bednár a Jan Hofman.

Prezentace všech přednášejících naleznete na webu Silniční konference na https://www.silnicnikonference.eu/prezentace/.

5. Stanovení termínu dalšího zasedání

Kočárková seznámila přítomné s tím, že další jednání sekce SAMDI je plánováno na Silniční konferenci v červnu 2023.

6. Závěr

Kočárková poděkovala všem přednášejícím za zajímavé příspěvky a všem účastníkům zasedání za pozornost. Jednání bylo ukončeno
v 18 hod.

Zapsala: Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., 4. 10. 2022

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram