V rámci tématu: 4.1.3. Monitorování a správa silnic na základě Big Data a analýzy dat, byly vydány dvě zprávy, které jsou dostupné on-line na níže uvedených odkazech.

Zprávy se týkají využitelnosti různorodých dostupných dat pro účely monitorování stavu silnic, které se souhrnně označují termínem "Big Data".

The Use Of Big Data For Road Condition Monitoring - Literature Review

The Use Of Big Data For Road Condition Monitoring - Briefing Note

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram