27. zasedání sekce SAMDI a 13. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti se bude konat ve středu 19. října 2016 od 15:00 hod v Hradci Králové, v kongresovém centru Aldis, v Přednáškovém sále ve 3. NP.
Tématem bude "Přechod pro chodce versus místo pro přecházení - otázka dopravního značení a bezpečnosti".

27. zasedání sekce SAMDI a 13. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti Navrhovaný program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti vedení sekcí SAMDI 3) Zpráva o činnosti sekce Bezpečnosti silničního provozu a probíhající revizi Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 4) Informace o odborných akcích 5) Odborné téma: Přechod pro chodce versus místo pro přecházení – otázka dopravního značení a bezpečnosti a. prezentace: Ing. Antonín Seidl, D.I.A.S. b. prezentace: Ing. Pavel Skládaný, CDV v.v.i c. Diskuze 6) Různé 7) Stanovení termínu dalšího zasedání 8) Závěr (plánováno v 17:00 hod) Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci o odborné téma a diskusi. Ing. Luděk Bartoš předseda sekce SAMDI Ing. Josef Mikulík, CSc. předseda sekce Bezpečnosti silničního provozu

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram