Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu

na Silniční konferenci v Ostravě.

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční v rámci prvního dne Silniční konference v Ostravě dne 17. 10. 2018, hlavním tématem bude "Výběr úseků s častým výskytem nehod - která metoda je optimální?".

 

Vážená kolegyně, vážený kolego,

zveme Vás na společné 31. zasedání sekce SAMDI a 15. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti, které se bude konat ve středu 17. října 2018 od 15:30 hod v Ostravě v hotelu Clarion Congress v sále Silver.

Navrhovaný program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti sekce SAMDI
3) Zpráva o činnosti sekce Bezpečnosti silničního provozu
4) Informace o odborných akcích
5) Odborné téma: "Výběr úseků s častým výskytem nehod - která metoda
je optimální? "
a) prezentace: Ing. Veronika Valentová, Ph.D., CDV
(podrobnější informace bude k dispozici na Programu Silniční konference na https://www.silnicnikonference.cz/2018/delegati/program.php po rozkliknutí "více" u naší odborné sekce)
b) diskuse
6) Různé
7) Stanovení termínu dalšího zasedání
8) Závěr (plánováno v 18:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
předseda sekce SAMDI
V Praze 2. 10. 2018

Ing. Josef Mikulík, CSc.
předseda sekce Bezpečnosti silničního provozu
V Brně 2. 10. 2018

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram