Logo české silniční polečnosti

Logo české silniční polečnosti

Česká silniční společnost z.s.

vyhlašuje

Cenu České silniční společnosti
za nejlepší disertační práci

v silničním stavitelství v roce 2020

Cílem soutěže je prezentovat a propagovat nejlepší doktorské práce z oborů silničních staveb a technologií. Záměrem soutěže je podpora mladých vědců a studentů doktorského studia s možností prezentace výsledků svého studia před širokou odbornou veřejností. Soutěž organizuje Česká silniční společnost, z.s.

Podmínky soutěžního ročníku 2020:

Do soutěže je možné přihlásit doktorské práce z oboru silničního stavitelství obhájené v období 1. 4. 2019 - 31. 3. 2020.
Práce (výhradně v elektronické podobě) s vyplněnou přihláškou se doručí organizátorovi soutěže do 31. 5. 2020 na adresu: Česká silniční společnost z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky na adresu: t.vacek@silnicnispolecnost.cz.

Témata:

  • silniční infrastruktura (silnice, dálnice, městské komunikace, cyklostezky, mosty, lávky, tunely)
  • silniční a městské dopravní inženýrství
  • typy dopravy (individuální, veřejná, cyklistická, pěší)
  • telematické systémy
  • technologie a materiály v silničním stavitelství

Přihlášení studentské práce je ZDARMA.

Vyhodnocení – ceny – prezentace:

Přihlášky bude hodnotit porota složená z odborníků České silniční společnosti a navrhne vyhlášení nejlepších prací s určením pořadí.

  • Vítěz soutěže převezme cenu v hodnotě 15 000 Kč na Silniční konferenci 2020 v Olomouci (21. 10. 2020), kde bude prezentovat svou doktorskou práci. Vítězi bude uhrazeno vložné, pobyt a strava během celého programu Silniční konference.
  • 2. místo bude oceněno částkou 10 000 Kč
  • 3. místo bude oceněno částkou 5 000 Kč.

Pořadatel si vyhrazuje právo udělit méně cen, případně neudělit cenu žádnou.

Přihláška disertační práce