Vážení zadavatelé,

dne 20. dubna 2020 bylo vládou ČR schváleno usnesení č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související. Usnesením vláda schvaluje Závazný pokyn k poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní a vodní infrastruktury a prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitele pro ŘSD ČR, SŽ a ŘVC. Závazný pokyn je platný pro stavební zakázky s dobou realizace přesahující 6 měsíců s objemem prací nad 50 mil. Kč bez DPH. Pokyn zahrnuje stavby ŘSD ČR podílející se cca 85 % na celkovém finančním objemu všech stavebních prací vč. oprav, rekonstrukcí a údržbových prací s probíhající realizací v prvním pololetí roku 2020 a stavby SŽ podílející se cca 70 % na celkovém finančním objemu všech realizovaných stavebních prací vč. prací opravných a údržbových.

Vzhledem k výše uvedeným faktům se na Vás obracíme s žádostí o zvážení obdobného a přiměřeného postupu, jako je postup státu, s ohledem na to, že práce ve ztížených podmínkách probíhají na všech stavbách v době nouzového stavu.

Sdružení pro výstavbu silnic

Přílohy: Usnesení 438,  Příloha k usnesení 438, Dopis zadavatelům a investorům COVID-19