Dne 15. února 2021 proběhla první silniční minikonference ve formátu on-line video. Konference byla částečně náhradou za neuskutečněnou Silniční konferenci v říjnu loňského roku a částečně zkouškou nového formátu vynuceného okolnostmi nouzového stavu a pandemických opatření.

Konference proběhla podle připraveného programu v profesionálním studiu Universum O2. V prvním části vystoupil předseda ČSS Ing. Petr Mondschein, Ph.D., který konferenci zahájil a uvedl dva zásadní příspěvky a to vystoupení Ing. Zbyňka Hořelici (ředitel SFDI) a Ing. Radka Mátla (generální ředitel ŘSD). Oba ve svých příspěvcích hodnotili stav silničního hospodářství v době nouzového stavu a pandemických opatření.

Oba vystupující svými příspěvky předznamenali druhý blok konference – diskusní část, kterou řídil PhDr. Přemysl Čech a ve které vystoupil ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica, generální ředitel Ing. Radek Mátl, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Jiří Nouza, za Českou asociaci konzultačních inženýrů (CACE) Ing. Radovan Hrnčíř a předseda Sdružení pro výstavbu silnic Ing. Petr Čížek. V diskusi byly zmíněny všechny hlavní problémy dneška. Od vlivu na pandemických opatření na výstavbu silniční infrastruktury přes financování výstavby, projektu PPP až k vlastním stavbám, jak rozestavěným, tak plánovaným. Část diskuze byla věnovaná i údržbě, jednak dálnic a silnic prvních tříd, ale také příspěvku státu na údržbu a opravy silnic nižších tříd v majetku krajů.

 

Další část minikonference byla věnována projektu BIM. Tento blok připravil a vedl Ing. Petr Svoboda. Diskuzi na toto téma předznamenali tři vystupující Ing. Josef Šejnoha, ŘSD ČR s příspěvkem Pilotní projekty BIM realizované ŘSD ČR a Ing. Martin Sirotek, Viapont s.r.o. a Ing. Ondřej Budík, HBH Projekt, s.r.o. s příspěvkem Zkušenosti z realizovaných pilotních projektů BIM. V následné diskusi vystoupili Ing. Zbyněk Hořelica, Ing. Josef Šejnoha, Ing. Martin Sirotek, Ing. Ondřej Budík, Ing. Karel Vonka a Jaroslav Nechyba. Diskuze se věnovala těmto třem okruhům - Zkušenosti zhotovitelských firem s pilotními projekty, - Odborné zabezpečení u projektantů, zhotovitelů a investorů a - Připomínky k metodikám SFDI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Další blok připravil a vedl Ing. Jan Švarc místopředseda ČSS a věnoval se konkrétním stavbám a problémům ohledně dopadů všech opatřeních vyvolaných nouzovým stavem. Vystoupili v něm Ing. Martin Janeček, MD s příspěvkem Další postup přípravy a realizace PPP projektu dálnice D4, Ing. Petr Kůrka, ŘSD ČR s příspěvkem Dopad pandemie na dálniční stavby a stavby silnic I. třídy – plošná kompenzace, zahajování a realizace staveb a Ing. Petr Svoboda, SVS s příspěvkem Bezpečnost při práci v uzavírkách – mediální kampaň.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední závěrečný blok obsahoval vystoupení Ing. Václava Neuvirta, CSc., předsedy Českého národního komitétu PIARC s příspěvkem XXVII. světový silniční kongres v Praze 2023 – základní informace a výzva k podpoře. Poslední vystoupil Ing. Petr Mondschein Ph.D. poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě této mimikonference a divákům (účastníkům), kteří tyto vystoupení sledovali. Poté konferenci ukončil.

Minikonferenci sledovalo on-line přes 5 000 diváků a pro ty kteří nemohli sledovat on-line, je k dispozici záznam na adrese https://www.silnicnikonference.eu/minikonference/ .