Nedožitých 85 let profesora Františka Lehovce

Před třemi lety informoval náš časopis o odchodu významného odborníka v oboru pozemních komunikací, uznávaného vysokoškolského pedagoga, významného člena odborné silniční společnosti a především skvělého člověka, profesora Ing. Františka Lehovce, CSc. Profesor Lehovec zemřel 13. června 2018 ve věku 82 let.

Česká silniční společnost si připomíná osobnost pana profesora a jeho záslužnou práci v popularizaci a rozvoji silničního oboru při mnoha odborných akcích. Od vzniku samostatné České silniční společnosti stál profesor Lehovec v jejím čele. Cílevědomě podporoval součinnost se slovenskými kolegy, zejména v rámci spolupráce České silniční společnosti a Slovenskej cestnej spoločnosti. Věnoval pozornost spolupráci našich odborníků v rámci Světové silniční asociace PIARC a byl koordinátorem národních zpráv pro kongresy pořádané touto asociací. Podporoval myšlenku uspořádání 27. světového kongresu AIPCR v Praze. Škoda, že se nedožil toho, že se kongres na podzim 2023 v Praze po 52 letech konat bude.

Na počátku devadesátých let dokázal odvrátit hrozby zastavení vydávání našeho časopisu a ve funkci předsedy redakční rady významně přispěl k dosažení jeho současné odborné i technické úrovně.

Profesor Lehovec dovedl spojovat svoji pracovitost, nároky na výkon a vysokou kvalitu své vlastní práce i práce svých spolupracovníků s vlídným a kolegiálním přístupem k lidem. Pro české silničáře byl příkladem skutečného profesionála, kolegy a dobrého člověka.