V roce 2023 se v Praze uskuteční Světový silniční kongres organizace PIARC, jejímž členem je jak Česká republika, tak Česká silniční společnost. Tuto informaci se naší, ale i slovenské odborné a politické reprezentaci snažíme předávat od okamžiku zvolení.

Významným cílem České silniční společnosti je propagace Světového silničního kongresu mezi odbornou veřejností, studenty technických univerzit, středních odborných škol, mezi politickou reprezentací i zástupci jednotlivých municipalit. Hnacím motorem je myšlenka, aby tato významná odborná akce zanechala svou stopu v našem prostředí na mnoho dalších let, aby se nejednalo o odbornou akci, která proběhne v Praze v Kongresovém centru na podzim roku 2023 bez většího povšimnutí.

Z těchto důvodů byl 19. 5. 2021 odstartován soubor virtuálních či hybridních konferencí s cílem propagace Světového silničního kongresu mezi odbornou veřejností, představení činnosti organizace PIARC, včetně činnosti našich zástupců v technických výborech PAIRC. Každá z připravovaných konferencí je zaměřena na konkrétní regiony a jejich činnost v oblastech dopravy a silničního stavitelství.

Na Novotného lávce v Praze tak vzniklo improvizované televizní studio technicky perfektně zajištěné organizací C-IN. Vzhledem k pandemické situaci byla úvodní konference vysílána i realizována on-line. Konala se za podpory Jihomoravského kraje, záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich a poslanec České republiky Mgr. Jiří Mihola. Odborná témata konference zaštítily Brněnské komunikace a.s. a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obě organizace jsou úzce spojeny s Jihomoravským krajem a problematikou jeho dopravní infrastruktury a dlouhodobě spolupracují s Českou silniční společností.  Jejich zástupci nás reprezentují i na mezinárodním poli.

Program virtuální konference byl rozdělen do dvou samostatných bloků. V úvodním bloku vystoupil s předehranou zdravicí hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, na kterého živě navázal poslanec Mgr. Jiří Mihola. Odbornou část zastupoval správní ředitel Brněnských komunikací a.s. Ing. Roman Nekula, MBA se svým příspěvkem Zavádění C-ITS systému ve městě Brně. V tomto bloku také vystoupil předseda národního komitétu Ing. Václav Neuvirt, CSc. s informací o organizaci PIARC.

Druhý přednáškový blok zahájil odborným vystoupením ředitel CDV Ing. Jindřich Frič, Ph.D. s tématem Bezpečnost silničního provozu v činnostech technických výborů PIARC prezentovaných na světovém silničním kongresu, který v následné debatě jasně ukázal, jak je možné a účelné přenášet zahraniční zkušenosti do našeho prostředí. Další informace k Světovému silničnímu kongresu prezentoval zástupce organizace C-IN v příspěvku XXVII. světový silniční kongres v Praze a jeho přínos silničnímu odvětví v ČR. Nelze opomenout vystoupení 1. delegáta ČR Ing. Luďka Sosny, který komentoval úlohu Ministerstva dopravy při získání místa konání a přípravě Světového kongresu. Konference byla zakončena moderovanou diskusí a odpověďmi na došlé dotazy za účasti zástupců ČSS a C-IN (Mondschein, Bartoš, Neuvirt, Šušák).

První virtuální konferenci na téma „Světový silniční kongres a ČR, SR a Praha“ je po registraci stále možné zdarma shlédnout na adrese https://css2021.gcon.me/page/uvod.

Druhou konferenci předpokládáme zorganizovat v listopadu tohoto roku za podpory Severomoravského a Olomouckého kraje.

Těšíme se na Vaši účast a podporu.

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
předseda ČSS

Dotazník k 1. ze série virtuálních a hybridních konferencí.