International activity.

ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT

Statut
Český národní komitét (ČNK) je pracovní skupinou ČSS pro zahraniční projekty, zahraniční spolupráci a podporu českých expertů v zahraničních strukturách – primárně, ale nikoli exkluzivně, v PIARC.

Důvodem rozšíření ČNK je pokračovat v etablování ČSS v mezinárodním prostředí a prohloubit její spolupráci se zahraničními partnery.

ČNK je nezávislá pracovní skupina složená ze členů ČSS, odborníků ze sféry veřejné, akademické a privátní, z přátel a fanoušků dopravní infrastruktury a silničního hospodářství.
Orgány Českého národního komitétu:
Hlavní aktivity Českého Národního komitétu PIARC:
Vytvoření funkční platformy pro zahraniční spolupráci;
Reprezentace ČSS ve strukturách PIARC (1st delegate - podpora, ExCom, ComCom, Council, NCs);
Zvaní a organizování mezinárodních konferencí a seminářů na území ČR;
Podpora ČSS při rozšiřování Silniční konference o zahraniční odborníky a témata ve spolupráci s Přípravným výborem Silniční konference;
Podpora ČSS při organizaci ČESKO&SLOVENSKÉHO KONGRESU se zahraniční účastí;
Podpora českých odborníků v mezinárodních strukturách, podpora jejich mobility a propagace výsledků jejich práce (konference s PIARC členy);
Reprezentace ČSS v zahraničí při akcích PIARC;
Organizace každoroční konference – možnost prezentace aktivit jednotlivých členů technických výborů;
Organizace pravidelných fyzických a virtuálních setkání mezi členy technických výborů.
Povinnosti Výkonného výboru:
Navrhování českých odborníků do technických výborů PIARC;
Aktivní vyhledávání finančních podpor a grantů pro krytí cestovních nákladů jednotlivých členů technických výborů;
Navrhování finančních podpor pro členy Technických výborů v návaznosti na podané žádosti jednotlivých členů a jejich obhajoba před Schvalovacím výborem.
Povinnosti Schvalovacího výboru:
Schvalování návrhů Výkonného výboru a členů ČNK
Povinnosti Finančního výboru:
Schvalování návrhů Výkonného výboru a členů ČNK z hlediska finančních možností rozpočtu ČSS.
Schvalování návrhů Výkonného výboru a členů ČNK z hlediska finančních možností rozpočtu ČSS.
Personální obsazení jednotlivých výborů:
Výkonný výbor:
Václav Neuvirt
Eva Mikulová
Čestmír Kopřiva
Zdeněk Komůrka
Milan Dont
Pavel Šušák
Schvalovací výbor:
Předsednictvo ČSS
Finanční výbor:
Jana Knechtová
Tomáš Vacek
Kontaktní údaje ČNK:
Pavel Šušák
p.susak@silnicnispolecnost.czCNK@silnicnispolenost.czTel:+420777791253

Členové Českého národního komitétu PIARC

Václav Neuvirt

ČSS, Předseda

Čestmír Kopřiva

ŘSD ČR, Tajemník a člen Výkon. výboru

Luděk Sosna

MD, První delegát ČR v PIARC

Eva Mikulová

MD, Člen Výkonného výboru

Petr Mondschein

ČSS, Člen Schvalovacího výboru

Zdeněk Komůrka

ČSS, Člen Schvalovacího výboru

Petr Laušman

ČSS / SVS, Člen Schvalovacího výboru

Michal Vojtíšek

ČSS, Člen Schvalovacího výboru

Denisa Cihlářová

ČSS, Člen Schvalovacího výboru

Luděk Bartoš

ČSS, Člen Schvalovacího výboru

Petr Čížek

ČSS, Člen Schvalovacího výboru

Jan Švarc

ČSS, Člen Schvalovacího výboru

Alois Vybíral

ČSS, Člen Schvalovacího výboru

Michal Varaus

ČSS, Člen Schvalovacího výboru

Tomáš Vacek

ČSS, Člen Finančního výboru

Jana Knechtová

ČSS, Člen Finančního výboru

Pavel Šušák

ČSS, Člen Výkonného výboru

Milan Dont

SFDI, Člen Výkonného výboru

Jindřich Frič

CDV, Člen

Miloš Rydval

MD, Člen

Martina Peřinková

VŠB, Člen

Petr Konvalinka

TAČR, Člen

Tomáš Fliegl

Národní akreditační agentura, Člen

Daniel Rydval

UJEP, Člen

Iveta Mikšíková

MÚ Kolín, Dopisující člen TC 1.1

Pavel Šustr

Evropská akademie pro demokracii, Dopisující člen TC 1.1

Radek Kropelnický

ŘSD, Dopisující člen TC 1.4

Jan Gruber

MD, Člen TC 1.5

David Rehak

VŠB Ostrava, Dopisující člen TC 1.5

Martin Hromada

UTB Zlín, Dopisující člen TC 1.1

Eva Štěrbová

Dobrá města, Člen TC 2.1

Jaroslav Martínek

Dobrá města, Dopisující člen TC 2.1

Roman Dostál

ČVUT FD, Dopisující člen TC 2.1

Eva Štěrbová

Dobrá města, Člen TC 2.2

Jaroslav Martínek

Dobrá města, Dopisující člen TC 2.2

Libor Krejčí

CDV, Dopisující člen TC 2.3

Tomáš Tichý

ČVUT FD, Člen TC 2.4

Marek Ščerba

VŠB Ostrava, Člen TC 2.4

Zuzana Belinová

ČVUT FD, Dopisující člen TC 2.4

Martin Bambušek

CDV, Dopisující člen TC 2.4

Jiří Brož

ČVUT FD, Člen TC 2.5

Tomáš Tichý

ČVUT FD, Dopisující člen TC 2.5

Adam Skokan

CDV, Dopisující člen TC 2.5

Tomáš Nejedlo

MD, Člen TC 3.1

Veronika Valentová

CDV, Dopisující člen TC 3.1

Martin Lipl

HBH Projekt, Dopisující člen TC 3.1

Ondřej Eichler

ŘSD, Člen TC 3.2

Jana Štulířová

CDV, Dopisující člen TC 3.2

Markéta Švecová

MHMP, Dopisující člen TC 3.2

Julius Janeba

STRABAG, Dopisující člen TC 3.2

Jakub Zima

Pontex, Dopisující člen TC 3.3

Ivo Dostál

CDV, Člen TC 3.4

Zuzana Vošická

EKOLA group, Člen TC 3.4

Josef Stryk

CDV, Člen TC 4.1

Martin Ládyš

EKOLA group, Člen TC 4.1

Petr Mondschein

ČVUT FS, Dopisující člen TC 4.1

Pavel Hrdina

Pontex, Dopisující člen TC 4.1

Petr Souček

Pontex, Člen TC 4.2

Václav Hvízdal

Pontex, Dopisující člen TC 4.2

Tomáš Kučera

ŘSD, Dopisující člen TC 4.2

František Kresta

SG Geotechnika, Člen TC 4.3

Václav Mráz

ŘSD, Dopisující člen TC 4.3

Lukáš Rákosník

SATRA, Člen TC 4.4

Ludvík Šajtar

SATRA, Dopisující člen TC 4.4

Tomáš Tichý

ČVUT FD, Dopisující člen TC 4.4

Jiří Brož

ČVUT FD, Dopisující člen TC 4.4

Jan Valentin

ČVUT FS, Člen TC 4.5

Martin Luňáček

ŘSD, Dopisující člen TC 4.5

Zuzana Čarská

ČVUT FD, Dopisující člen TF 4.1

Eva Kšicová

CDV, Dopisující člen TF 4.1

Dagmar Kočárková

ČVUT FD, Člen výboru pro terminologii

Jan Martolos

EDIP, Člen výboru pro statistiku

Petr Kumpošt

ČVUT FD, Dopisující člen výboru pro statistiku
Jméno
Organizace
Funkce / Technický výbor (TC)
Václav NEUVIRT
ČSS
Předseda
Čestmír KOPŘIVA
ŘSD ČR
Tajemník a člen Výkon. výboru
Luděk SOSNA
MD
První delegát ČR v PIARC
Eva MIKULOVÁ
MD
Člen Výkonného výboru
Petr MONDSCHEIN
ČSS
Člen Schvalovacího výboru
Zdeněk KOMŮRKA
ČSS
Člen Schvalovacího výboru
Petr LAUŠMAN
ČSS / SVS
Člen Schvalovacího výboru
Michal VOJTÍŠEK
ČSS
Člen Schvalovacího výboru
Denisa CIHLÁŘOVÁ
ČSS
Člen Schvalovacího výboru
Luděk BARTOŠ
ČSS
Člen Schvalovacího výboru
Petr ČÍŽEK
ČSS
Člen Schvalovacího výboru
Jan ŠVARC
ČSS
Člen Schvalovacího výboru
Alois VYBÍRAL
ČSS
Člen Schvalovacího výboru
Michal VARAUS
ČSS
Člen Schvalovacího výboru
Tomáš VACEK
ČSS
Člen Finančního výboru
Jana KNECHTOVÁ
ČSS
Člen Finančního výboru
Pavel ŠUŠÁK
ČSS
Člen Výkonného výboru
Milan DONT
SFDI
Člen Výkonného výboru
Jindřich FRIČ
CDV
Člen
Miloš RYDVAL
MD
Člen
Martina PEŘINKOVÁ
VŠB
Člen
Petr KONVALINKA
TAČR
Člen
Tomáš FLIEGL
Národní akreditační agentura
Člen
Daniel RYDVAL
UJEP
Člen
Iveta MIKŠÍKOVÁ
MÚ Kolín
Dopisující člen TC 1.1
Pavel ŠUSTR
Evropská akademie pro demokracii
Dopisující člen TC 1.1
Radek KROPELNICKÝ
ŘSD
Dopisující člen TC 1.4
Jan GRUBER
MD
Člen TC 1.5
David REHAK
VŠB Ostrava
Dopisující člen TC 1.5
Martin HROMADA
UTB Zlín
Dopisující člen TC 1.1
Eva ŠTĚRBOVÁ
Dobrá města
Člen TC 2.1
Jaroslav MARTÍNEK
Dobrá města
Dopisující člen TC 2.1
Roman DOSTÁL
ČVUT FD
Dopisující člen TC 2.1
Eva ŠTĚRBOVÁ
Dobrá města
Člen TC 2.2
Jaroslav MARTÍNEK
Dobrá města
Dopisující člen TC 2.2
Libor KREJČÍ
CDV
Dopisující člen TC 2.3
Tomáš TICHÝ
ČVUT FD
Člen TC 2.4
Marek ŠČERBA
VŠB Ostrava
Člen TC 2.4
Zuzana BELINOVÁ
ČVUT FD
Dopisující člen TC 2.4
Martin BAMBUŠEK
CDV
Dopisující člen TC 2.4
Jiří BROŽ
ČVUT FD
Člen TC 2.5
Tomáš TICHÝ
ČVUT FD
Dopisující člen TC 2.5
Adam SKOKAN
CDV
Dopisující člen TC 2.5
Tomáš NEJEDLO
MD
Člen TC 3.1
Veronika VALENTOVÁ
CDV
Dopisující člen TC 3.1
Martin LIPL
HBH Projekt
Dopisující člen TC 3.1
Ondřej EICHLER
ŘSD
Člen TC 3.2
Jana ŠTULÍŘOVÁ
CDV
Dopisující člen TC 3.2
Markéta ŠVECOVÁ
MHMP
Dopisující člen TC 3.2
Julius JANEBA
STRABAG
Dopisující člen TC 3.2
Jakub ZIMA
Pontex
Dopisující člen TC 3.3
Ivo DOSTÁL
CDV
Člen TC 3.4
Zuzana VOŠICKÁ
EKOLA group
Člen TC 3.4
Josef STRYK
CDV
Člen TC 4.1
Martin LÁDYŠ
EKOLA group
Člen TC 4.1
Petr MONDSCHEIN
ČVUT FS
Dopisující člen TC 4.1
Pavel HRDINA
Pontex
Dopisující člen TC 4.1
Petr SOUČEK
Pontex
Člen TC 4.2
Václav HVÍZDAL
Pontex
Dopisující člen TC 4.2
Tomáš KUČERA
ŘSD
Dopisující člen TC 4.2
František KRESTA
SG Geotechnika
Člen TC 4.3
Václav MRÁZ
ŘSD
Dopisující člen TC 4.3
Lukáš RÁKOSNÍK
SATRA
Člen TC 4.4
Ludvík ŠAJTAR
SATRA
Dopisující člen TC 4.4
Tomáš TICHÝ
ČVUT FD
Dopisující člen TC 4.4
Jiří BROŽ
ČVUT FD
Dopisující člen TC 4.4
Jan VALENTIN
ČVUT FS
Člen TC 4.5
Martin LUŇÁČEK
ŘSD
Dopisující člen TC 4.5
Zuzana ČARSKÁ
ČVUT FD
Dopisující člen TF 4.1
Eva KŠICOVÁ
CDV
Dopisující člen TF 4.1
Dagmar KOČÁRKOVÁ
ČVUT FD
Člen výboru pro terminologii
Jan MARTOLOS
EDIP
Člen výboru pro statistiku
Petr KUMPOŠT
ČVUT FD
Dopisující člen výboru pro statistiku

Formulář finanční podpora

  [Submit "Send"]

  Česká silniční společnost z.s.
  Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
  Code & design by 200solutions
  Content by Pragmatika
  Změnit souhlas s cookies
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram