About us.

V České silniční společnosti od roku 1934 sdružujeme odborníky z řad inženýrů, techniků, studentů a dělníků zabývajících se silničním hospodářstvím. Vytváříme pro ně prostor pro diskuzi a uplatnění poznatků v praxi. Mezi naše další aktivity patří organizace odborných akcí, které vrcholí každoroční silniční konferencí. Pro talentované studenty pořádáme soutěž o nejlepší disertační práci a za mimořádnou odbornou činnost a zásluhy udělujeme cenu prof. Špůrka. Členem České silniční společnosti se můžou dobrovolně stát individuální osoby, kolektivy nebo firmy nejen z území České republiky.

Předsednictvo a rada

Česká silniční společnost se skládá z předsednictva, rady a dvanácti odborných sekcí. Rada ČSS v čele s předsedou Ing. Petr Mondschein je nejvyšším výkonným orgánem společnosti. Nejméně 15 členů Rady je zvoleno během sjezdu, který se koná jednou za čtyři roky. Dalšími jejími členy jsou předsedové odborných pracovních sekcí, předsedové poboček a s hlasem poradním také zástupci členských firem.
Předsednictvo svolává a připravuje zasedání Rady. Mezi zasedáními řídí činnost společnosti a odpovídá se jí za svou činnost. Strukturu předsednictva tvoří předseda, dva místopředsedové, vědecký tajemník, její členové a tajemník, který spravuje sekretariát ČSS.

Členství

Členství v České silniční společnosti zahrnuje přes třicet individuálních členů a dva členy s čestným členstvím. Kolektivními členy jsou Ředitelství silnic a dálnic, KSÚS Vysočiny a KSÚS Jihomoravského kraje.

Odborné sekce

Česká silniční společnost vede 12 odborných odborných sekcí, které se věnují důležitým aspektům silničářští. Jejich úkolem je informovat a prosazovat požadavky a v konkrétních oblastech. Vedení sekcí zastávají odborníci na danou problematiku a na činnosti se podílejí aktivní členové.

Zobrazit odborné sekce

Historie

Profesní společnost silničářů byla založena v roce 1934 pod názvem Silniční společnost. Po 2. světové válce byla společnost začleněna do Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a osamostatnila se až v roce 1990. Dnes patří mezi dalších 67 nezávislých a samostatných spolků tohoto svazu. Současnou podobu nese ČSS od roku 1999. Drobnou změnou v názvu z Česká silniční společnost (ve zkratce ČSS) prošla v roce 2015, kdy společnost přijala nové stanovy v souvislosti s platností nového občanského zákona, podle kterého bylo nutno upravit oficiální název na Česká silniční společnost z.s. Poslední změnou byla modernizace loga, které ČSS používá od roku 2023.

Kontaktní údaje

Adresa
Česká silniční společnost z.s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Datová schránka
6f8f8n6

Tajemník

Fakturační údaje

IČO
00506958
DIČ
CZ00506958

Členství

Členství v České silniční společnosti zahrnuje přes třicet individuálních členů a dva členy s čestným členstvím. Kolektivními členy jsou Ředitelství silnic a dálnic, KSÚS Vysočiny a KSÚS Jihomoravského kraje.

Pracovní sekce

Česká silniční společnost vede 12 odborných pracovních sekcí, které se věnují důležitým aspektům silničářští. Jejich úkolem je informovat a prosazovat požadavky a v konkrétních oblastech. Vedení sekcí zastávají odborníci na danou problematiku a na činnosti se podílejí aktivní členové.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram