Odborné sekce.

Česká silniční společnost vede 12 odborných pracovních sekcí, které se věnují důležitým aspektům silničářští. Jejich úkolem je informovat a prosazovat požadavky a v konkrétních oblastech. Vedení sekcí zastávají odborníci na danou problematiku a na činnosti se podílejí aktivní členové.

Životní prostředí

Odborná sekce Životní prostředí je nově vznikající sekce, která se v rámci současných trendů zaměří na udržitelnost a ekologii.

Přejít do sekce

Ekonomika a řízení staveb

Nově vzniklá sekce Ekonomika a řízení staveb se zabývá ekonomickými tématy a se zaměřením na vývoj cen v dopravním stavitelství.

Přejít do sekce

Dopravní telematika a systémy

Odborná sekce Dopravní telematika a systémy se zabývá rozvojem spolupráce v oblasti inteligentních dopravních systémů na pozemních komunikacích v ČR.

Přejít do sekce

Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI)

Odborná sekce Silniční a městské dopravní inženýrství se zaměřuje na vzdělávání dopravních inženýrů ve formě odborných seminářů a odborných publikací. Své odborné poznatky prezentuje například na Dopravně inženýrských dnech v Mikulově nebo na Silniční konferenci.

Přejít do sekce

Správa a údržba komunikací

Správa a údržba komunikací se zabývá problematikou bezpečnosti provozu na silnicích I. třídy, silničního stromoví a ozelenění středového pásu. Pořádá také každoroční seminář Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací.

Přejít do sekce

Cementobetonové vozovky

Tato sekce řeší oblasti oprav vozovek, protismykové vlastnosti, kameniva do cementobetonových krytů a v problematiku tunelů. Dále se zabývá novými Evropskými normami ČSN EN a revizemi TKP.

Přejít do sekce

Asfaltové vozovky

Sekce Asfaltové vozovky se podílí na revizi evropských norem a pořádá tematické pracovní workshopy. Významnou činností sekce je také organizace stejnojmenné konference Asfaltové vozovky.

Přejít do sekce

Povrchové vlastnosti vozovek

Zaměření sekce Povrchové vlastnosti vozovek se věnuje problematice sběru dat v návaznosti na systémy hospodaření s vozovkami. Účastní se také projednávání národních předpisů v rámci své funkce Národního aplikačního týmu (NAT) pro normy EN a ISO.

Přejít do sekce

Silniční tunely

Hlavním zaměřením této odborné sekce je bezpečnost v tunelech. V rámci její problematiky navázala četné spolupráce s Ministerstvem dopravy České republiky, Dopravní policií a Hasičským záchranným sborem České republiky.

Přejít do sekce

Zemní práce, odvodnění a spodní stavba

Zaměření této sekce je soustředěno na odbornou veřejností v ČR, pro kterou formuluje a překládá česká stanoviska PIARC. Dále předává šíří informace o problematice odvodnění, zemních prací a spodní stavby mezi členy ČSS.

Přejít do sekce

Bezpečnost silničního provozu

Posláním odborné sekce je ochrana života a zdraví účastníků silničního provozu. Zaměřuje se na vývoj nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR a spolu s  Ministerstvem dopravy spolupracuje na strategii BESIP 2021-2030.

Přejít do sekce

Silniční mosty

Odborná sekce Silniční mosty spolupracuje s vysokými školami a se Sdružením pro dopravní telematiku ČR, s nímž poučuje o standardech dopravní telematiky řešených v rámci technických komisí ISO a CEN.

Přejít do sekce
Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram