O společnosti

Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska. Těžištěm činností České silniční společnosti je práce poboček a odborných sekcí.

Historie

Profesní společnost silničářů byla založena v roce 1934 pod názvem "Silniční společnost". Po 2. světové válce byla společnost začleněna do ČSVTS, její právní subjektivita byla obnovena schválením stanov v roce 1990. Tyto stanovy byly upraveny do současné podoby v souvislosti se změnou názvu na Česká silniční společnost (ve zkratce ČSS) v roce 1999. Poslední změna nastala v roce 2015, kdy společnost přijala nové stanovy, v souvislosti s platností nového občanského zákona, podle kterého bylo nutno upravit oficiální název na Česká silniční společnost z.s.

Poslání

Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska. Jejím posláním je především v oblasti silničního hospodářství vytvářet prostor pro diskuzi, uplatňovat v praxi poznatky vědy a sledovat moderní trendy doma i v zahraničí.

Mezinárodní spolupráce

Česká silniční společnost z.s. spolupracuje s odbornými organizacemi v zahraničí, především na Slovensku a v blízkých evropských zemích. Je dlouholetým členem Světové silniční asociace (World Road Association - AIPCR/PIARC) se sídlem v Paříži.

Organizace

Vrcholným orgánem ČSS je sjezd, v období mezi sjezdy řídí činnost společnosti Rada České silniční společnosti a její předsednictvo. V čele Rady ČSS je předseda ČSS. Sekretariát ČSS řídí tajemník společnosti.

.