Členství

Členství v České silniční společnosti je dobrovolné a neomezené, členy mohou být i cizinci a cizí organizace. Členství v ČSS je individuální, kolektivní, firemní, čestné a jiné.


Individuální členství

Individuálním členem může být na základě dobrovolnosti každý občan, který se chce podílet na činnosti společnosti. Členství vzniká registrací v kterékoliv pobočce České silniční společnosti.


Kolektivní členství

Kolektivním členem může být každá organizace na území ČR, u níž působí pobočka společnosti a jejíž činnost je slučitelná s posláním společnosti. Kolektivní členství vzniká podáním přihlášky a registrací Radou společnosti.

 

Kolektivní členové

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sdružení SÚS (Správa a údržba silnic) ČR

 

Sdružení správců městských komunikací

 

Firemní členství

Firemním členem může být každá organizace působící v ČR i v zahraničí, jejíž činnost je v souladu s posláním společnosti a slučitelná s právním řádem. Členství vzniká jen registrací Radou společnosti. Formou firemního členství patří do členské základny ČSS tři desítky odborných firem, které působí v oboru silničního hospodářství. Firemní členství umožňuje využívání četných slev a výhod a dává možnost získání křesla s poradním hlasem v Radě společnosti.

 

Seznam firemních členů

 


Čestné členství

Čestné členství může být uděleno za zásluhy o rozvoj společnosti, její prestiž, ekonomický přínos apod.


Jiné členství

Jiné členství je udělováno podle rozhodnutí sjezdu organizačním jednotkám, jejichž práva a povinnosti jsou shodné s právy a povinnostmi firemního člena.


 Přihláška za člena

Registrační list firemního člena: zde

Registrační list individuálního člena: zde