12. ledna 2021 proběhlo online zasedání odborné sekce. Jednalo se podle následujícího programu. Připojení k zasedání proběhlo prostřednictvím MS Teams.

Program zasedání odborné sekce Bezpečnost silničního provozu

  1. Zahájení - Frič
  2. Výzva k aktulizaci aktivních členů sekce, kontakty - Kocourek
  3. Odborné přednášky
    * Vývoj nehodovosti 2020 - Frič (příspěvek k dispozici zde)
    * Národní strategie BESIP 2030 - Valentová (příspěvek k dispozici zde ve 3 částech, 123)
  4. Různé - Kocourek

Záznam z tohoto jednání je k dispozici zde.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram