Jednání proběhlo prezenční formou v Praze na Novotného lávce 200/5.

Zúčastnilo se ho 18 osob, převážně členů této sekce.

Níže jsou ke stažení následující dokumenty:

- zpráva z jednání

Přílohy:

01 Zprávy ze zasedání CEN/TC227/WG5 – Nekulová VUT

02 VaV projekt - úprava hodnocení parametru IRI a dalších proměnných parametrů povrchů vozovek – Kudrna VUT (část 1, část 2a, část 2b)

03 Prezentace dopadů změn IRI – Tesař VARS

04 VaV projekt - použití směsí kameniva za účelem dosažení dlouhodobě vyhovujících protismykových vlastností povrchu vozovky – Nekulová VUT

05 VaV projekt - životnost protismykových vlastností povrchů vozovek – Stryk CDV

06 VaV projekty - hlučnost povrchů vozovek – Křivánek CDV

07 Kontrolní měření zařízení pro měření PVV na letišti Pacov-Kámen – Kopřiva ŘSD

08 Možnosti hodnocení nových poruch vozovek - raveling – Tesař VARS

09 Statický měřicí rám pro měření makrotextury – Machel CDV

10 PIARC TC 4.1: Vozovky - aktivity v období 2020-2023 – Stryk ČSS

11 Zajímavosti z konference ERPUG 2022 – Stryk CDV

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Code & design by 200solutions
Content by Pragmatika
Změnit souhlas s cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram