Povrchové vlastnosti vozovek

Ing. Josef Stryk, Ph.D.
předseda odborné sekce Povrchové vlastnosti vozovek
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program činnosti sekce

  • plnit funkci Národního aplikačního týmu (NAT) pro normy EN a ISO, technické specifikace a jiné předpisy navrhované, projednávané a schvalované CEN/TC 227/WG 5
  • účastnit se projednávání národních předpisů vztahujících se k této problematice
  • věnovat se problematice sběru dat v návaznosti na systémy hospodaření s vozovkami
  • usilovat o zřízení národních referenčních úseků pro kontrolu přesnosti měřicích zařízení
  • podporovat činnosti pro zajištění přesnosti měřicích zařízení podle TP 207
  • zastupovat ČR v PIARC TC zaměřené na vozovky
  • informovat o řešení výzkumných projektů u nás i v zahraničí
  • spolupracovat se Sdružením pro výstavbu silnic, ŘSD a Silniční databankou
  • publikační a prezentační činnost

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

12 / 2022 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek a možnosti predikce jejich vývoje
Ing. Ondřej Machel , Leoš Nekula , Ing. Pavla Nekulová , Ing. Josef Stryk Ph.D.,
12 / 2022 Problematika nízkohlučných povrchů v Evropě a možnosti akustického hodnocení
Ing. Vítězslav Křivánek Ph.D., Ing. Jan Machanec , Ing. Petra Marková ,
6 / 2022 Technológia jemného frézovania pre obnovu povrchových vlastností vozoviek
Ing. Martin Barka , Ing. Bohumil Kazimierzak ,
12 / 2021 Měření proměnných parametrů povrchů vozovek ve vazbě na bezpečnost silničního provozu
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D., Ing. Ondřej Machel , Leoš Nekula , Ing. Pavla Nekulová , Ing. Josef Stryk Ph.D.,
12 / 2021 Provádění hlavních prohlídek na pozemních komunikacích pro různé úrovně správců
RNDr. Marie Filakovská , Ing. Jiří Grošek Ph.D., Ing. Michal Janků Ph.D., Ing. Josef Stryk Ph.D., Ing. Ivan Tesař ,


 

Jednání ERPUG 2022: European Road Profile Users Group

ve dnech 12. až 14. října 2022 se v Edinburghu uskutečnilo jednání ERPUG

podrobnosti jsou uvedeny na níže uvedené webové stránce, na níž jsou zveřejněny přednesené příspěvky

http://erpug.org/page31227078.html

Jednání sekce PVV dne 22. 6. 2021

Jednání proběhlo on-line formou v prostředí MS Teams od 8:30 do 12:15.

Zúčastnilo se ho 24 osob, převážně členů této sekce.

Níže jsou ke stažení následující dokumenty:

- zápis z jednání

přílohy:

- 01 CEN TC227 WG5_Nekulová VUT

- 02 Kontrolní měření na polygonu Pacov-Kámen_Kopřiva ŘSD

- 03 PIARC TC 4.1: Vozovky_Stryk

- 04 Měření hlučnosti povrchů vozovek_Křivánek CDV

- 05 VaV projekt - Použití směsí kameniva s různou odolností (protismykové vlastnosti)_Nekulová VUT (část1, část2)

- 06 VaV projekt - Klasifikace proměnných parametrů povrchů vozovek_Kudrna VUT (část1, část2, část3)

- 07 VaV projekt - Životnost protismykových vlastností povrchů vozovek_Stryk CDV

- 08 VaV projekt - Hlavni prohlidky PK_Stryk CDV

- 09 Dipstick_Sláma Geopont 3D

- 10 3D projektování a reprofilace vozovek_Přikryl EXACT

- 11 Konference a web sekce PVV_Stryk

Informace o připravovaném sympóziu SURF 2022, Miláno

12. - 14. září 2022 se bude konat 9. sympózium SURF (on pavement surface characteristics).
místo konání: Miláno, Itálie

podrobnosti jsou uvedeny na webové stránce: https://surf2022.org/

abstrakty ke schválení se mají zasílat do 15. dubna 2021

předchozí 8. ročník se konal v roce 2018 v Brisbane (Austrálie)

PIARC report: State of the art in monitoring road condition and road/vehicle interaction, 2019


hlavní výstup technického výboru PIARC TC D.2: Pavements, jeho pracovní skupiny D.2.3: Non-destructive pavement monitoring and testing techniques

na přípravě tohoto výstupu se, za podpory Ministerstva dopravy, podílel Ing. Stryk a Ing. Janků z Centra dopravního výzkumu, v. v. i., konkrétně kapitol zabývajících se diagnostikou georadarem a infračervenou termografií

Zpráva z jednání Sekce PVV při ČSS ze dne 1. 3. 2019

Jednání proběhlo na ČSVTS na Novotného lávce v Praze od 9:30 a zúčastnilo se ho 21 osob.

Na níže uvedených odkazech jsou ke stažení následující dokumenty:

- zpráva z jednání,

- přílohy:

  1 - Informace k činnosti CEN TC227 WG5, TNK 147 a přípravě experimentu přesnosti (Nekula, Měření PVV)

  2 - Experiment přesnosti podle TP 207 uspořádaný v roce 2018 (Kopřiva, ŘSD) - část 1, část 2

  3 - Informace k činnosti PIARC D2.3 a konferencím SURF 2018 a ERPUG 2018 (Stryk, CDV)

  4 - Ohladitelnost kameniva měřená zařízením Wehner/Schulze (Nekulová, VUT)

  5 - Hlučnost povrchů vozovek měřená metodou CPX (Křivánek, CDV)

  6 - Povrchové vlastnosti vozovek - aktivity centra AdMaS (Kudrna, VUT) - část 1, část 2